Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne

sp. z o.o. we Włocławku

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Mieszkańcy poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesję mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem ww. odpadów, zgodnie z załączonym harmonogramem odbioru. Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wystawiają ww. odpady bezpośrednio przed swoją posesję, natomiast mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców, zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się obecnie zbiórki odpadów komunalnych. Odpady wielkogabarytowe zostaną zebrane tylko w przypadku ich zdeponowania przed posesją lub przy ogólnodostępnej pergoli śmietnikowej, jeżeli będzie możliwy bezpośredni do niej dojazd pojazdem specjalnym – śmieciarką. Pracownicy spółki nie zbierają odpadów z posesji ani z pergoli śmietnikowych, znajdujących się na terenach zamkniętych. Za odpowiednie przygotowanie odpadów do odbioru odpowiada właściciel/zarządca posesji.

W czasie zbiórki nie należy wystawiać odpadów pobudowlanych, poremontowych, elementów wyposażenia łazienek, odpadów zielonych ani zużytych opon.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na fakt, iż zgodnie z przepisami wielkogabarytowe meble oraz wielkogabarytowe urządzenia elektryczne nie mogą być odbierane jedną śmieciarką, odpady te będą odbierane niezależnie od siebie.

 

DATA GODZ. OSIEDLE
20 listopada 2021 od 6:00 do 15:00 ŚRÓDMIEŚCIE
27 listopada 2021 od 6:00 do 15:00 POŁUDNIE
4 grudnia 2021 od 6:00 do 15:00 KAZIMIERZA WIELKIEGO, WSCHÓD, RYBNICA
11 grudnia 2021 od 6:00 do 15:00 ZAZAMCZE, ZACHÓD
18 grudnia 2021 od 6:00 do 15:00 MICHELIN, ZAWIŚLE
Skip to content