Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne

sp. z o.o. we Włocławku

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

U W A G A !

Mieszkańcy poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesję mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem wyżej wymienionych odpadów, zgodnie z załączonym harmonogramem odbioru:

15 maja 2021r., w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle ŚRÓDMIEŚCIE

22 maja 2021r., w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle POŁUDNIE

29 maja 2021r., w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle KAZIMIERZA WIELKIEGO oraz WSCHÓD I RYBNICA

12 czerwca 2021r., w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD

19 czerwca 2021r., w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle MICHELIN, ZAWIŚLE

Skip to content