Praca

Młodszy Ładowacz

Kandydaci winni spełniać następujące kryteria:

 • wykształcenia min. podstawowe
 • umiejętność pracy w zespole

 Zadania pracownika na stanowisku Młodszego Ładowacza:

 1. Dostarczanie pojemników na odpady komunalne z pod posesji lub innych miejsc przechowywania do urządzenia zasypowego pojazdu i ich zwrot.
 2. Opróżnianie pojemników na odpady komunalne z użyciem urządzenia zasypowego, samo załadowczego lub ręcznie.
 3. Załadunek pojemników i worków z odpadami biologicznymi i posegregowanymi na samochód ciężarowy.
 4. Mycie pojazdów oraz pojemników środkiem biobójczym, z użyciem myjki samochodowej lub ciśnieniowej stanowiskowej.
 5. Współpraca z kierowcą podczas jazdy na wstecznym biegu, podczas wykonywania manewru cofania lub innych manewrów w utrudnionych warunkach drogowych i na wysypisku.
 6. Wykonywanie prac gospodarczych na terenie przedsiębiorstwa oraz przy oczyszczaniu placów i zatok przystankowych.
 7. Neutralizacja sorbentem rozlanych paliw, olei, płynów chłodniczych z jezdni i placów.

Oferty winny zawierać

 • List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Młodszego Ładowacza brygady wywozowej, należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub na adres sekretariat@wpk.biz.pl
Termin składania zgłoszeń do 24.04.2023r.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 38 75; e-mail: iod@wpk.biz.pl; adres do korespondencji: Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.
Skip to content