Praca

KIEROWCA – MECHANIK 

 Kandydaci winni spełniać następujące kryteria: 

 • prawo jazdy kat. C
 • aktualne uprawnienia i badania (orzeczenie lekarskie + badania psychotechniczne)
 • karta kierowcy
 • ukończony kurs na przewóz rzeczy
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej

Dodatkowym atutem będzie: 

 • uprawnienia do obsługi urządzeń HDS
 • znajomość topografii Włocławka i okolic.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pojazdów do 3,5 t oraz pojazdów ciężarowych,
 • obsługa mieszkańców Włocławka w zakresie wywozu odpadów
  i zapewnienia pojemników,
 • wykonywanie prostych czynności eksploatacyjnych przy powierzonym sprzęcie,
 • dbałość o powierzony sprzęt oraz zgładzenie awarii przełożonym.

Oferty winny zawierać:

 • List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Kierowca-mechanik, należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub
na adres sekretariat@wpk.biz.pl

Termin składania zgłoszeń do 19.01.2024r.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się
w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 38 52; e-mail: iod@wpk.biz.pl; adres do korespondencji: Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osobyi jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.

MŁODSZY ŁADOWACZ 

Kandydaci winni spełniać następujące kryteria: 

 • Wykształcenia min. podstawowe
 • Umiejętność pracy w zespole

Zadania pracownika na stanowisku MŁODSZY ŁADOWACZ:

 1. Dostarczanie pojemników na odpady komunalne z pod posesji lub innych miejsc przechowywania do urządzenia zasypowego pojazdu i ich zwrot.
 2. Opróżnianie pojemników na odpady komunalne z użyciem urządzenia zasypowego, samo załadowczego lub ręcznie.
 3. Załadunek pojemników i worków z odpadami biologicznymi i posegregowanymi na samochód ciężarowy.
 4. Mycie pojazdów oraz pojemników środkiem biobójczym, z użyciem myjki samochodowej lub ciśnieniowej stanowiskowej.
 5. Współpraca z kierowcą podczas jazdy na wstecznym biegu, podczas wykonywania manewru cofania lub innych manewrów w utrudnionych warunkach drogowych i na wysypisku.
 6. Wykonywanie prac gospodarczych na terenie przedsiębiorstwa oraz przy oczyszczaniu placów i zatok przystankowych
 7. Neutralizacja sorbentem rozlanych paliw, olei, płynów chłodniczych z jezdni i placów.

Oferty winny zawierać:

 • List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko MŁODSZY ŁADOWACZ , należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub na adres sekretariat@wpk.biz.pl

Termin składania zgłoszeń do 19.01.2024r.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 38 52; e-mail: iod@wpk.biz.pl; adres do korespondencji: Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osobyi jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.
Skip to content